Nieuwe kleine ondernemersregeling btw vanaf 1 januari 2020

Is uw omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000?

Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 misschien gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee krijgt u een vrijstelling van de btw-plicht.

De oude regeling vervalt vanaf 1 januari 2020

Deze nieuwe vrijstelling vervangt vanaf 2020 de huidige kleine ondernemersregeling. Daarmee valt de korting op de btw en de ontheffing van administratieve verplichtingen.

Wie kan meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, kunt u meedoen aan de nieuwe KOR:

  • U bent btw-ondernemer;
  • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting;
  • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Deelname aan de nieuwe KOR is niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er gebruik van maken.

Meedoen heeft voor- en nadelen

U krijgt minder administratieve verplichtingen. Maar u kunt bijvoorbeeld geen btw meer aftrekken of terugvragen.

Interessant ?

Voor de ene ondernemer kan het interessanter zijn om mee te doen aan de nieuwe kleineondernemersregeling dan de andere. Dat hangt af van uw specifieke situatie. Stelregel blijft wel dat als jouw gehele omzet (zowel belast als vrijgesteld) boven de € 20.000 komt, dan kom je sowieso niet in aanmerking voor de nieuwe KOR.

Wij nemen contact met je op

Wij gaan de komende weken een inventarisatie maken van al onze klanten en voor wie deze regeling interessant is. Hierna nemen we contact met je op. Heb je zelf vragen op dit moment of wil je hier meer over weten dan kun je contact met ons opnemen via jacob@kbkadministratie.nl of bel 06-55 02 35 73.

Bron: www.belastingdienst.nl

Related Posts

Leave A Reply