Transitievergoeding en compensatie transitievergoeding bij ziekte aangepast

Als je nu een werknemer ontslaat, hoef je hem geen transitievergoeding te betalen als hij nog geen twee jaar in dienst was. Dit gaat veranderen.

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een werknemer al vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag, ook tijdens zijn proeftijd. Daar staat tegenover dat je een lagere transitievergoeding gaat betalen. Voor elk jaar dienstverband betaal je een 1/3 bruto maandsalaris, dus ook voor de jaren na tien jaar dienstverband. 

Nu betaal je na tien jaar nog 1/2 bruto maandsalaris per contractjaar. De periode voor de transitievergoeding wordt niet meer afgerond op halve jaren, maar berekend over de werkelijke contractduur.

Als een werknemer ziek uit dienst gaat en op dat moment een transitievergoeding ontvangt van de werkgever, kan de werkgever hiervoor gecompenseerd worden. Deze regeling gaat in per 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015.

Let op: 

Ben je een kleine werkgever, dan krijg je onder de WAB compensatie voor transitievergoedingen die je moet betalen als je je bedrijf beëindigt omdat je ziek bent of met pensioen gaat.