Transitievergoeding en compensatie transitievergoeding bij ziekte aangepast

Als je nu een werknemer ontslaat, hoef je hem geen transitievergoeding te betalen als hij nog geen twee jaar in dienst was. Dit gaat veranderen. Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een werknemer al vanaf zijn eerste werkdag…

Arbeidsrecht | Omgang met oproepkrachten verandert

Werk je veel met oproepkrachten? Dan gaat er voor jou het nodige veranderen. De nieuwe wet schrijft voor dat een oproepkracht met een nulurencontract of een min/maxcontract alleen verplicht is te komen werken als je hem minimaal vier dagen…

Arbeidsrecht | Ketenbepaling verruimt

Weer naar 3 tijdelijke contracten over een periode van 3 jaar Er komt een ruimere regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten (de ketenbepaling). Momenteel mag je een werknemer maximaal drie aansluitende tijdelijke contracten aanbieden over…

Belastingplannen 2020 | Prinsjesdag 2019 [BV]

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Er zijn een flink aantal wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Wat houden deze wijzigingen precies in?   Vennootschapsbelasting (Vpb) In 2020 wordt het hoge tarief…

Belastingplannen 2020 | Prinsjesdag 2019 [ZZP]

Voor de ZZP'er gaat de zelfstandigenaftrek omlaag en de algemene heffingskorting omhoog. Wat houden deze wijzigingen precies in? Zelfstandigenaftrek omlaag  Vanaf 2020 daalt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs naar € 5.000 in 2028. Dat…