Belastingplannen 2020 | Prinsjesdag 2019 [ZZP]

Voor de ZZP’er gaat de zelfstandigenaftrek omlaag en de algemene heffingskorting omhoog. Wat houden deze wijzigingen precies in?

Zelfstandigenaftrek omlaag 

Vanaf 2020 daalt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs naar € 5.000 in 2028. Dat gebeurt in acht stappen van € 250 en één stap van € 280. Met het verlagen van de zelfstandigenaftrek wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werknemers kleiner maken. 

Een stap van € 250,- omlaag betekent ongeveer € 100 meer inkomstenbelasting betalen op jaarbasis. 

Heffingskortingen omhoog 

De algemene heffingskorting wordt per 2020 extra verhoogd. Hij wordt nog eens € 78 hoger dan de verhoging die in 2018 al aangekondigd was. Daarmee komt de algemene heffingskorting in 2020 uit op € 2.711. In 2021 komt bovenop de geplande verhoging een extra verhoging van nog eens € 2. Daardoor is de algemene heffingskorting dan maximaal € 2.801. Deze verhogingen zijn vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met lagere inkomens. 

Naast de algemene heffingskorting stijgen ook de andere heffingskortingen. Zo gaat de maximale arbeidskorting in 2020 omhoog van € 3.399 naar € 3.819. Per 2021 komt daar nog eens € 324 bij en daarmee komt de maximale arbeidskorting uit op € 4.143. 

Twee schijven stelsel 

Het kabinet wil de overgang naar het twee belastingschijven voor de inkomstenbelasting al in 2020 invoeren in plaats van in 2021. Nu zijn er 3 belastingschijven. Het gevolg van de snellere invoering van twee belastingschijven is dat besteedbare inkomens toenemen van alle personen met een inkomen vanaf 40.000 euro per jaar. 

Conclusie 

De verlaging van de zelfstandigenaftrek is een negatieve maatregel voor de ZZP’er. Echter door het verhogen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting zullen toch de meeste zelfstandigen erop vooruitgaan in 2020.