Arbeidsrecht | Ketenbepaling verruimt

Weer naar 3 tijdelijke contracten over een periode van 3 jaar

Er komt een ruimere regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten (de ketenbepaling). Momenteel mag je een werknemer maximaal drie aansluitende tijdelijke contracten aanbieden over een periode van maximaal twee jaar. Dat wordt verruimd naar drie aansluitende tijdelijke contracten in drie jaar. 

Daarmee is de ketenregeling weer vrijwel gelijk aan die in de periode voor de invoering van de WWZ. De verplichte pauze tussen twee opvolgende tijdelijke contracten blijft in principe zes maanden. 

Wel kan in de verplichte cao voor jouw bedrijfstak worden afgesproken dat deze periode tot drie maanden wordt verkort. Dat mag alleen als sprake is van seizoenswerk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht.