Belastingvrij geld uit B.V. halen

Met de komst van de flex B.V. is het verplichte minimumkapitaal van €18.000 komen te vervallen. Dit biedt mogelijkheden voor ondernemingen welke nog aan de oude verplichte minimumkapitaal voldoen. 

Je kan namelijk de aandelen afstempelen, wat betekent dat de nominale waarde van de aandelen verlaagd wordt. 

Voorbeeld afstempelen 

Onderneming XYZ heeft een aandelenkapitaal van €18.000 (180 aandelen met een nominale waarde van €100). De directeur besluit om de aandelen af te stempelen naar €1 per aandeel, dus €100 aandelenkapitaal. Dit houdt in dat het verschil (€17.900) belastingvrij kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Hiervoor moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen! 

Voorwaarden aandelen afstempelen 

De liquiditeit van de onderneming moet voldoende zijn om de opeisbare schulden van de onderneming te kunnen betalen na afstempeling van de aandelen.  Hiervoor wordt een uitkeringstoets en een balanstest gebruikt Daarnaast moet u langs de notaris om een statutenwijziging door te voeren. Gemiddeld kost dit zo’n € 450.   

Conclusie 

Aandelen afstempelen is een mooie manier om belastingvrij geld uit uw B.V. te halen. Let echter wel op de voorwaarden en bespreek de mogelijkheden!

Bron: www.mkbfiscaal.nl