Fiscale maatregelen rondom corona

Verlaging gebruikelijk loon DGA

Je mag jezelf als directeurgrootaandeelhouder (DGA) van je BV gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon uitkeren, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Pas aan het einde van het jaar moet de BV het gebruikelijk loon over geheel 2020 vaststellen en in de aangifte loonheffingen vermelden. Omdat de impact van de coronacrisis op de BV pas aan het einde van 2020 duidelijker is, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 dus achteraf bepaald worden. Jij en je BV mogen het tijdelijke lagere loon zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst overeenkomen.

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

DGA’s mogen in 2020 tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf. Het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
gebruikelijk loon 2020 = gebruikelijk loon 2019 * (omzet jan-apr 2020 / omzet jan-apr 2019)

Versoepeling urencriterium

Als ondernemer in de inkomstenbelasting heb je recht op verschillende ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. De belangrijkste zijn de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. De zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve gelden alleen als je het zogenoemde urencriterium voldoet.

Een onderdeel van het urencriterium is dat je minimaal 1225 uren per jaar aan je onderneming besteedt. Dit criterium wordt voor 2020 aangepast. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op ondernemersfaciliteiten verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2020 van uitgaan dat ondernemers altijd minimaal 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed, ook als ze die uren door de coronacrisis niet daadwerkelijk hebben besteed.

Seizoensgebonden ondernemers

Voor seizoengebonden ondernemers is dit niet het geval als de piek van hun werkzaamheden in de genoemde periode valt. Daarom geldt voor deze ondernemers een aanvullende regeling. Zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren doen. Je kan dan met behulp van de administratie van vorig jaar inschatten hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 augustus 2019 en zo ook beoordelen of hij in 2020 aan het urencriterium voldoet. Zo zal ook voor seizoengebonden ondernemers een versoepeling van het urencriterium in 2020 gaan gelden.

Verhoging werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kun je als werkgever vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers geven zonder dat deze belast worden. Deze vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te geven wordt voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Een verruiming dus van 1,3%.

Werkgevers die daar financiële ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Onbelast vergoeden/verstrekken mondkapjes

Je mag de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden of verstrekken aan je werknemers. Deze kosten horen tot de werkelijke kosten van openbaar vervoer. Omdat werknemers vanaf 1 juni 2020 niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen. Omdat de werkelijke kosten van openbaar vervoer gericht zijn vrijgesteld, vallen de mondkapjes daar ook onder.

Een totaaloverzicht van alle fiscale coronamaatregelen kun je teruglezen op de website van de Belastingdienst.

Bron: www.belastingdienst.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *