Rente aftrek woning in aanbouw aftrekbaar?

In specifieke situaties is zelfs dubbele renteaftrek mogelijk

Wanneer je een woning laat bouwen waarin je wilt gaan woning (hoofdverblijf), dan hoef je geen eigenwoningforfait aan te geven in jouw aangifte inkomstenbelasting. De rentekosten van deze woning in aanbouw zijn echter wel aftrekbaar! Zelfs wanneer je ook al woont in een woning welke een hypotheek heeft, waarvan je de rente in aftrek brengt. Hierdoor krijg je dus tweemaal renteaftrek in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer mag ik de rente van mijn woning in aanbouw als aftrekpost opnemen?

Allereerst is het belangrijk om te kijken wanneer een woning precies in aanbouw is. Dit is het geval wanneer er concrete stappen zijn gezet voor het in gang zetten van de bouwkundige werkzaamheden van de woning. Voor nieuwbouwwoningen geldt dit vanaf het moment dat de koop-/aanneemovereenkomst is gesloten. In andere situaties wordt gekozen voor het moment dat zes maanden ligt voorafgaand aan de werkelijke bouw.

Een voorwaarde is wel dat de woning leegstaat en het huidige jaar of de daaropvolgende drie jaar als eigen woning zal worden betrokken. Wanneer een woning niet leegstaat is renteaftrek dus niet mogelijk! Je kunt dus niet tijdens de aanbouw de woning gedeeltelijk verhuren.

Bron: www.mkbfiscaal.nl