Belastingplannen 2021 | Prinsjesdag 2020

Geen belasting over coronaregelingen

Als je subsidie ontvangen hebt via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoef je over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op je toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag. Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van 1.000 euro die zorgprofessionals ontvangen in 2020.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) verlengd tot 2030

Ben jij van plan zonneboilers en warmtepompen aan te schaffen voor je bedrijf of privé? Dan kun je gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Vanaf 2021 is de ISDE ook bedoeld voor investeringen in de isolatie van woningen. Het kabinet verlengt de subsidie tot 2030 en verhoogt het totale budget van 100 miljoen euro met nog eens 100 miljoen euro, verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2022.

Overdrachtsbelasting stijgt en daalt

Bij de aankoop van bestaand onroerend goed betaal je overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 krijgt je als particuliere koper tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een vrijstelling van de overdrachtsbelasting als je een huis als hoofdverblijf koopt. Het tarief voor overige particuliere kopers van een woning als hoofdverblijf blijft 2%. Voor andere panden dan de eigen woning stijgt het tarief van 6% naar 8%. Dit tarief geldt als je bijvoorbeeld een bedrijfspand, beleggingspand of vakantiewoning koopt.

Tip! Zit je vlak voor de overdracht van een pand? Kies dan het overdrachtsmoment zorgvuldig, door bovenstaande wijziging in overweging te nemen. KBK Administratie en Advies kan je hierbij helpen.

Toeslagen

Een meevaller voor grote gezinnen: het kindgebonden budget voor ieder derde en vierde kind wordt fors verhoogd, naar 919 euro per jaar. Zo wil het kabinet armoede onder kinderen terugdringen, wat in grote gezinnen relatief vaak voorkomt, en zo komt deze overheidsbijdrage meer in de buurt van het bedrag dat ouders krijgen voor hun eerste en tweede kind (respectievelijk zo’n 1.200 en 1.000 euro).

Net als de zorgpremie (die stijgt met ongeveer € 10,- p maand), stijgt ook de zorgtoeslag De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens stijgt met €44: van €1250 naar €1294. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens stijgt met €99: van €2397 naar €2496.

Verruiming vrijstelling scholingskosten

Volgt jouw werknemer scholing binnen de voorwaarden van de gerichte vrijstelling, dan betaal je hierover geen loonheffingen. Een gerichte vrijstelling is een onbelaste vergoeding aan werknemers voor een door de Belastingdienst aangegeven doel, zoals scholing. Deze vrijstelling geldt ook voor ontslagen werknemers of werknemers waarvan je binnenkort afscheid gaat nemen.
De verruiming geldt voor scholing voor het verwerven van inkomen, maar niet voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden binnen het huidig werk. Denk bijvoorbeeld aan omscholing van een financieel medewerker bij een bank naar docent als onderdeel van een sociaal plan. Niet opgenomen scholingsbudgetten kun je hier ook voor gebruiken.
De verruiming gaat waarschijnlijk in 2021 in.
Daarnaast wordt ook subsidiegeld vrijgemaakt voor omscholingsprojecten binnen het MKB.

Compensatie transitievergoeding

Stop je met je bedrijf vanwege ziekte of pensionering en heb je personeel? Dan heb je vanaf 2021 onder voorwaarden recht op compensatie transitievergoeding. Deze compensatie geldt ook als je bedrijf moet sluiten door jouw overlijden. De voorwaarden hieromtrent zijn op dit moment nog niet bekend.