Bijtelling lease elektrische auto: 12% in 2021

Voor privégebruik van leaseauto’s moet je een bedrag van de cataloguswaarde optellen bij je belastbare inkomen. Normaal gesproken is dit 22 procent van de cataloguswaarde. Voor elektrische leaseauto’s, die geen CO2 uitstoten, ligt dit tarief lager, maar die lagere bijtelling wordt stapsgewijs afgebouwd. 

In 2020 ligt het bijtellingstarief voor elektrische auto’s op 8 procent en dat stijgt in 2021 naar 12 procent van de cataloguswaarde. Bovendien geldt dit lage percentage vanaf volgend jaar tot een cataloguswaarde van 40.000 euro. Daarboven betaal je het hoge bijtellingstarief van 22 procent. 

De bijtelling voor elektrische leaseauto’s wordt in de jaren na 2021 verder verhoogd tot 22 procent in 2026. 

Voor zonnecelauto’s met een vermogen van minimaal 1 kilowattpiek biedt het kabinet in 2021 een extra korting op de leasebijtelling: die bedraagt 12 procent van de cataloguswaarde, maar dat percentage geldt over de hele cataloguswaarde en dus niet tot het bedrag van 40.000 euro. 

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl