NOW uitgebreid

NOW-regeling voor loonkosten uitgebreid

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3) loopt tot juli 2021. Op 21 januari maakte het kabinet bekend dat de geplande versobering van 1 april tot 1 juli niet doorgaat. Ook is de NOW uitgebreid.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • De tegemoetkoming van de loonsom is verhoogd van maximaal 80 naar 85%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari tot 1 juli.
  • U krijgt voor de aanvraagperiodes tot juli 2021 loonsteun bij 20% of meer omzetverlies.
  • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
  • In de periodes 1 januari tot en met 31 maart 2021 en 1 april tot en met 30 juni kan de loonsom dalen met 10% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
  • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt. U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.

Lees meer over de NOW aanvragen

Bron: www.kvk.nl