Update TVL 2021

Bent u mkb’er of zzp’er en heeft u omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.

Op 21 januari kondigde het kabinet aan dat de TVL regeling voor het 1e kwartaal in 2021 verder wordt uitgebreid. Deze uitbreidingen gelden ook voor het 2e kwartaal van 2021, behalve voor de regeling Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD).

TVL in het 4e kwartaal van 2020

In het 4e kwartaal kunnen meer bedrijven geld krijgen voor vaste lasten. Vrijwel alle mkb-bedrijven en zzp’ers met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. De beperking op basis van SBI-codes is vervallen.

  • Bij een omzetverlies van 30% is het subsidiepercentage 50%. Dit kan oplopen tot 70% bij een omzetverlies van 100%. Deze verhoging van de subsidie moet nog worden verwerkt. Het zal met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers die de TVL voor het 4e kwartaal al hebben aangevraagd of nu aanvragen.
  • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen is omhoog gegaan van € 50.000 naar € 90.000 per 3 maanden.

Eenmalige opslag horeca

Gesloten horecabedrijven krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een eenmalige opslag bovenop de TVL. Deze steun is een tegemoetkoming voor gemaakte of nog te maken kosten voor voorraad en aanpassingen. De opslag groeit mee met het omzetverlies.

Lees meer over de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen.

TVL in het 1e en 2e kwartaal van 2021

De versoepelde voorwaarden voor het 4e kwartaal van 2020 gelden ook in het 1e en 2e kwartaal van 2021. Daarnaast is de steun voor deze kwartalen uitgebreid:

  • Vanaf een omzetverlies van 30% is het subsidiepercentage 85%. Dat betekent dat 85% van de vaste lasten wordt vergoed.
  • Ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers kunnen TVL aanvragen.
  • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd van € 750 naar € 1.500. Het maximale subsidiebedrag gaat van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB (maximaal 250 werknemers). En € 400.000 voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

U vraagt de TVL aan per kwartaal. Lees meer over de TVL aanvragen.

Verhoging automatisch doorgevoerd

U kunt de TVL voor het 1e kwartaal van 2021 aanvragen vanaf februari. De verhoogde subsidiepercentages zijn dan nog niet doorgevoerd. Dit kost tijd.U ontvangt later automatisch een extra betaling. Bedrijven met meer dan 250 werknemer krijgen voor het eerst toegang tot de TVL. Zij kunnen nog niet gelijk subsidie aanvragen. Het is nog niet bekend wanneer dit kan.

Eenmalige opslag gesloten detailhandel

Eigenaren van non-food detailhandels die door de lockdown hun voorraad niet meer kunnen verkopen krijgen voor het 4e kwartaal in 2020 en het 1e kwartaal in 2021 de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Dit is bovenop de TVL-subsidie en gaat automatisch als u voldoet aan de voorwaarden. Uw bedrijf moet hiervoor een SBI-code hebben die onder de gesloten detailhandel valt.

De opslag bedraagt 5,6% in het 4e kwartaal van 2020 en is voor het 1e kwartaal in 2021 verhoogd naar 21%.

Lees meer over de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel.

Regeling voor evenementen

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen hulp wanneer u niet kunt voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun wordt gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomer. De steun is voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Lees meer over de regeling voor evenementen.

Bron: www.kvk.nl