Steunpakket ondernemers inzake coronavirus

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Er zijn verschillende maatregelen door het kabinet aangekondigd om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De onderstaande maatregelen willen we graag met jullie delen.

De ontwikkelingen volgen elkaar hierin snel op. We streven ernaar om de informatie zo actueel mogelijk te laten zijn.

Het uitzoeken van de regelingen, het aanvragen van de nodige maatregelen en het beantwoorden van jullie vragen, kost op dit moment veel tijd. Daarom hebben we besloten om dagelijks een aantal telefonische corona-spreekuren in het leven te roepen, zodat wij een adequaat antwoord kunnen geven op al je vragen.

Heb je vragen over onderstaande maatregelen? Plan dan een belafspraak in via onze online agenda.

NOW-regeling

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is op dinsdag 17 maart stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats introduceert het kabinet de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Op het moment dat een bedrijf werknemers heeft en meer dan 20% omzetverlies verwacht kan er gebruik worden gemaakt van de NOW regeling. Dit is voor een periode van 3 maanden, ingaande vanaf 1 maart 2020. Bij 100% omzetverlies wordt er 90% aan personeelskosten vergoed.

Op basis van de aanvraag, deze wordt gedaan bij het UWV, wordt er gelijk een voorschot verleend van 80% van het aangevraagde bedrag. Naar verwachting is het aanvragen van NOW-steun mogelijk vanaf 1 april. Uitzendkrachten vallen niet onder de loonkosten van de inlenende partij en daardoor ook niet onder de compensatieregeling. Uitzendbureaus vallen wel onder de compensatieregeling. Als de inlener de uitzendkracht naar huis stuurt, kan het uitzendbureau een aanbieding doen, inclusief voordeel van de compensatieregeling. Dit levert weer specifieke vragen op. Indienen gebeurt met je loonheffingsnummer, belastingdienst roept op om wel “gewoon” aangifte loonbelasting in te dienen over maart 2020. Dit is de basis voor de tegemoetkoming voor de NOW.

Noodloket

Het noodloket is bedoeld voor zelfstandigen die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De compensatie dient als tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood. Het gaat om een eenmalige gift van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren.

Voorwaarden:

 • Geen omzet als gevolg van de coronacrisis.
 • Doorlopende vaste bedrijfslasten of gedane investeringen.
 • Fysieke inrichting buitenshuis. (Over deze definitie gaan we nog in gesprek met het ministerie).
Aanvragen

Op dit moment (27 maart) is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO.

TOZO-regeling

Inkomensvoorziening ten behoeve van levensonderhoud, duur 3 maanden

 • Geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomenstoets.
 • De aanvraag voor de Tozo moet je doen bij jouw woongemeente. Sinds 25 maart 2020 is deze regeling voor urgente gevallen opengesteld.
 • De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart (direct aanvragen is dus niet nodig).
 • Uitkering binnen 4 weken na aanvraag. Een voorschot is mogelijk.
 • De uitkering betreft geen lening, maar is een gift. Terugbetalen is dus niet aan de orde.
 • Uitkering is aanvulling op persoonlijke inkomen uit je onderneming.
 • Uitkering maximaal € 1.500 netto per maand, voorlopig gedurende 3 maanden.
 • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis, dan krijg je ook geen uitkering.
 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Het urencriterium is een voorwaarde.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

 

Bbz-lening/bedrijfskrediet (los van TOZO)

 • Aanvragen bij gemeente.
 • Maximaal krediet is € 10.157.
 • Uitgestelde aflossing is mogelijk.
 • De rente zal lager worden dan nu gebruikelijk is bij de Bbz.

Hulp Belastingdienst

Bijzonder uitstel

Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en geeft u aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor jou te kort. Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen jou dan om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierover zullen we jou nog inlichten via deze website.
Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor jou zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig.

Wanneer kun je uitstel aanvragen?

Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat jij uitstel kunt aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Verlaging voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt je jouw voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor jouw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald.

Tijdelijke verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente en belastingrente worden tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

 

Borgstelling MKB-kredieten en Qcredits

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.

Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Ook zzp’ers kunnen gebruik maken van deze regeling.

Kredietverstrekker Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente ( max. 2% rente) in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Deze regeling is opengesteld tot eind mei 2020

Disclaimer
Bij de samenstelling van dit nieuwsbericht is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. KBK Administratie en Advies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *